UCHWAŁY

Zarządzenie nr 2 z dnia 25/10/2019
Udział w zawodach strzeleckich LOK lub PZSS podlega refundacji członkom Klubu wyłącznie w formie nagrody:
– 1 miejsce 100 zł
– 2 miejsce 70 zł
– 3 miejsce 50 zł
Zarząd klubu może ponadto nagrodzić członka startującego w zawodach za wybitne osiągnięcia na koniec sezonu nagrodą w wysokości 300 zł.

Zarządzenie nr 1 z dnia 30/04/2020
Zarząd po zakończeniu sezonu typuje na podstawie wyników sportowych i ilości startów, członków Klubu uprawnionych do pobrania 100 sztuk amunicji miesięcznie na rzecz treningów, na specjalnych warunkach.

Zarządzenie nr 2 z dnia 30/04/2020
Działając w zgodzie ze statutem LOK ustala się obowiązkowy limit 24 roboczogodzin rocznie, do przepracowania na rzecz Klubu, pod rygorem pozbawienia członkostwa.
(kontakt w sprawie zakresu i harmonogramu prac michal@strzelaj.org

Zarządzenie nr 3 z dnia 30/04/2020
Członek zwyczajny zostaje pozbawiony członkostwa jeśli nie ureguluje 1 raty składki do dnia 25 marca oraz 2 raty do dnia 25 września, każdego kolejnego roku