SKŁADKA KLUBOWA

Składaka klubowa na rok 2023 r wynosi 310 zł.
Z czego:
– 240 zł na podstawie uchwały zarządu głównego LOK
– 20 zł na podstawie uchwały zarządu ŚZSS
– 50 zł na podstawie uchwały zarządu PZSS
Jednorazowe wpisowe do klubu 500 zł
(z wpisowego zwolnione są osoby zmieniające barwy klubowe).