REKONWERSJA

to ścieżka skierowana do żołnierzy zwalnianych ze służby wojskowej a także członków ich rodzin w zakresie przekwalifikowania i praktyk zawodowych, mających na celu przygotowanie do podjęcia zatrudnienia.
Program wdrażają OAZ-ety (województwo śląskie podlega pod Kraków tel. 26 113 11 87).
Na dziś, po 15 latach służby żołnierzowi przysługuje  8.208 zł
Dostępne są dwie metody:
– refinansowanie tj. żołnierz płaci za kurs a następnie MON zwraca mu środki (druk wniosku)
– prefinasowanie tj. żołnierz najpierw stara się o środki a następnie MON płaci bezpośrednio wykonawcy usługi.
W ramach rekonwersji organizujemy wspólnie z Ośrodkiem Szkolenia Specjalnego LEGION SILESIA kursy:
– prowadzącego strzelanie,
– instruktora strzelectwa.
Terminy najbliższych kursów. (jeśli nie znalazłeś terminu, zadzwoń 509 341 106 lub napisz biuro@strzelaj.org aktualizujemy stronę dość niedbale).
Do zobaczenia.