OLD SCOOL GAME

Zawody są spotkaniem towarzyskim i nie zostały ujęte w kalendarzu PZSS.

1. Podczas zawodów można korzystać z broni krótkiej i amunicji własnej lub klubowej (dopuszcza się wyłącznie amunicję centralnego zapłonu oraz przyrządy mechaniczne).

2. Uczestników obowiązuje strój elegancki. Panie sukienki i spódnice. Panowie garnitury (dopuszcza się marynarki) i obligatoryjnie krawat lub mucha.

3. Uczestnicy nie znają przed zawodami rozkładu celów ani przebiegu toru.

4. Uczestnik wchodzi na oś przy zgaszonym świetle i staje plecami do przeszkód.

5. Po włączeniu światła i komendzie start uczestnik rozpoczyna pokonywanie toru a sędzia rozpoczyna mierzenie czasu.

6. Uczestnicy strzelają w pozycjach wymuszonych. Zabrania się podczas strzelania wychylenia jakiejkolwiek części ciała poza zasłonę ( do czasu dolicza się 10 sekund za każdy błąd).

7. Uczestnicy poruszają się pomiędzy zasłonami biegiem.

8. Za zabicie zakładnika lub nieuzbrojonej figury dolicza się każdorazowo + 10 sekund.

9. Ostatnim zadaniem jest rzut nożem. Jeśli nóż wbije się w sylwetkę napastnika zawodnikowi odlicza się 25 sekund od osiągniętego czasu (można używać własnego noża pod warunkiem, że nie jest tzw. rzutką).

10. O zwycięstwie decyduje najkrótszy czas po doliczeniu i odliczeniu czasu pkt 6. 8. 9.

11. Zwycięzca otrzymuje 100 szt. amunicji 9×19 oraz chwałę do następnych zawodów.

Wpisowe (przeznaczone na żarcie i piwo 0%) wynosi 50 zł oraz 30 zł dla członków Klubu.