OBOWIĄZKI KLUBOWICZA

W myśl Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach,
„stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków”.
W myśl paragrafu 29 Statutu LOK członkowie mają obowiązek:
pkt1 ppkt. b. – przestrzegać statutu, regulaminu i uchwał
pkt1 ppkt. c. – brać czynny udział w pracy klubu
pkt1 ppkt. d. – opłacać składkę i inne świadczenia obowiązujące*
(na podstawie decyzji Zarządu Głównego składka wynosi 240 zł rocznie,
do której doliczamy 20 zł składki dla ŚZSS i 50 zł składki dla PZSS = 310 zł)
* przez inne świadczenia obowiązujące rozumienie się również materialne i niematerialne świadczenia na rzecz klubu wnikające, z korzystania z mienia klubowego, regulowane w formie uchwały przez zarządy wszystkich szczebli.
Co to konkretnie znaczy?
Po pierwsze przeczytaj Regulamin Klubu i Regulamin Strzelnicy!
Po drugie jeśli je przeczytałeś/łaś i zrozumiałeś/łaś to wiesz wszystko.
W skrócie:
– organizujemy zawody – weź udział lub pomóż w organizacji,
– organizujemy szkolenia – weź udział lub pomóż w organizacji,
– organizujemy imprezy – weź udział lub pomóż w organizacji,
zawsze? nie, kiedy masz czas i ochotę (ale bez lecenia w …)
– sprzątamy po sobie strzelnicę (zawsze, bo nie zatrudniamy personelu)
– czasem coś malujemy, przybijamy, wiercimy, sadzimy, myjemy,
– czasem (częściej niż rzadziej) czyścimy broń,
– czasem trzeba stanąć na osi i przypilnować potrzebujących pilnowania,
zawsze? nie, kiedy masz czas i ochotę (ale bez lecenia w …).
Nie czekaj aż ktoś Cię poprosi o zrobienie czegoś, tylko zrób, bo robota jest zawsze.
Konkretnie ile to czasu? nie mniej niż 6 h w miesiącu.
Jeśli jednak w ciągu roku nie znalazłeś/łaś czasu na bycie klubowiczem/czką ale znalazłeś/łaś czas na korzystanie z benefitów, to klub nie znajdzie czasu w przyszłym roku na przedłużenie Twojej licencji i udostępnianie obiektu.
Jest wiele strzelnic komercyjnych, na których nie musisz po sobie zamiatać.