KOMPLET – REGULAMIN

Regulamin Zawodów Strzeleckich „KOMPLET”

1. Cel zawodów:
popularyzacja strzelectwa sportowego, integracja strzelców oraz doskonalenie umiejętności strzeleckich.

2. Organizator:
KS LOK Legion Silesia (licencja klubowa LT-1422 ),
41-707 Ruda Śląska Kochłowice ul. Kalinowa 15 / biuro@strzelaj.org

3. Terminy w 2023 roku:
05/03/2023, 14/05/2023, 11/06/2023, 09/07/2023, 19/08/2023, 19/11/2023 – Od godziny 10.00
Miejsce: Strzelnica Wawelberg 41-707 Ruda Śląska Kochłowice ul. Kalinowa 15 (róg Oświęcimskiej)

5. Rozgrywane konkurencje (osiem osobostartów):
a/ Pcz25m5: pistolet centralnego zapłonu, otwarte przyrządy celownicze, dystans 25m, tarcza NT 23P, 5 strzałów ocenianych,
b/ Pp10m: pistolet pneumatyczny, otwarte przyrządy celownicze, dystans 10m, 5 strzałów ocenianych,
c/ Ps25m5: pistolet bocznego zapłonu, otwarte przyrządy celownicze, dystans 25m, tarcza TS/2, 5 strzałów ocenianych,
d/ Pm25m5: samopowtarzalny pistolet maszynowy, dystans 25m, tarcza NT 23P, 5 strzałów ocenianych
e/ Strz50m3: strzelba gładkolufowa, dystans 50m, tarcza TS/2, 3 strzałów ocenianych breneką,
f/ StrzDyn15m4: strzelba gładkolufowa dynamiczna, 3 strzały śrutem do poperów, liczony czas (w konkurencji nie wolno używać strzelb samopowtarzalnych)
g/ Kp10m5: karabin pneumatyczny, mechaniczne przyrządy celownicze, dystans 10m, , 5 strzałów ocenianych,
h/ Kbz50m5S: karabin bocznego zapłonu, mechaniczne przyrządy celownicze, dystans 50m, tarcza KSP, 5 strzałów ocenianych, stojąc,

Maksymalny czas konkurencji: 5 minut.
W konkurencjach pistoletowych można startować używając rewolwerów.

6. Uczestnictwo:
Posiadacze licencji zawodniczych PZSS.

7. Klasyfikacja: Indywidualna według wyników.

8. Nagrody: Organizator pozostawia sobie możliwość wprowadzenia nagród za uzyskane wyniki.

9. Koszty uczestnictwa:
Wymagana wpłata opłaty startowej w wysokości 100 zł (łącznie za wszystkie konkurencje) najpóźniej 48h przed rozpoczęciem zawodów, na konto o nr 69 1240 6074 1111 0011 1428 1167
Uczestnik nieposiadający własnej broni i/lub amunicji, korzysta z klubowej w zgodzie z cennikiem zamieszczonym na stronie strzelaj.org
UWAGA! W TYTULE PRZELEWU PROSZĘ PODAĆ DATĘ ZAODÓW I NR LICENCJI PZSS

10. Dodatkowe informacje:
Obowiązek posiadania okularów, słuchawek ochronnych lub zatyczek i wskaźników bezpieczeństwa (lub korzystania z klubowych).
Organizator zapewnia leżaki, grilla, kociołek (padlinę na grilla uczestnicy organizują w własnym zakresie) dozwolone piwo bezalkoholowe.
Wszelkie dodatkowe informacje będą/są publikowane na stronie STRZELAJ.ORG