TURNIEJ O PUCHAR PREZESA

Turniej zostanie rozegrany 12 stycznia 2020
Początek (rejestracja i losowanie kolejności) o godzinie 12.00

Przewidziane konkurencje:
– karabin bocznego zapłonu
– karabin centralnego zapłonu
– pistolet bocznego zapłonu
– pistolet centralnego zapłonu

Regulamin.
Strzelec może startować w dowolnej ilości konkurencji.
Każda konkurencja nagradzana jest dyplomem za miejsca od  1 do 3.
Strzelec, który uzyska najwyższą łączną (ze wszystkich konkurencji) ilość punktów otrzymuje Puchar Prezes i kolimator.
Strzelec w każdej konkurencji oddaje łącznie 4 strzały, przy czym do wyniku wlicza się 3 najlepsze.
Na oddanie 4 strzałów każdy strzelec ma czas 3 minuty.
Nie dopuszcza się używania własnej broni.

Całkowity koszt imprezy to 50 zł (w tym kawa, herbata i ciepły posiłek)
Prosimy o potwierdzenie udziału.